Localităţi basarabene

Veşnicia s-a născut la sat!

Legenda satului Sturzeni

În vremuri de demult, în apropierea de locul cunoscut azi ca „Podul Roşu”, pe aşezarea de lîngă satul Pîrjota, îşi duceau traiul locuitorii satului Selişte. Duceau o viață foarte grea din cauza năvălirii hoardelor otomane, care omorau şi distrugeau totul în calea lor. Aceeaşi soartă o avusese şi satul Selişte.

Era în sîmbăta Paştelui. Hoardele turceşti se pregăteau să năvălească asupra satului şi să-l şteargă de pe faţa pămîntului. Se spune că un tînăr din sat se împrietenise cu un soldat turc. Soldatul turc, desigur, ştia despre jaful pe care îl pregăteau turcii. Ise făcuse milă de prietenul său moldovean şi i-a destăinuit planul pregătit de otomani. El l-a sfătuit pe tînărul moldovean ca atunci cînd lumea va pleca la biserică, iar în sat va domni liniştea, să fugă. Şi i-a mai spus, în caz că are vreo fată dragă inimii lui, s-o ia şi pe dînsa şi să fugă împreună. Atunici tînărul nu-i spusese multe fetei, dar i-a spus ca atunci cînd toţi vor fi ocupaţi cu slujba, să iasă din biserică şi să-l aştepte la poartă. Ea aşa şi făcu. Soldatul turc îl sfătuise să schimbe caii, fiindcă schimbînd caii va scăpa cu zile. Ostaşul turc i-a mai spus că majoritatea cailor turceşti sînt tărcaţi , iar turcii cînd cînd îi vor vedea îi vor lăsa în pace, căci vor vedea că-i cal turcesc. Citește restul acestei intrări »

Reclame

Written by admin

29 iunie 2011 at 11:38 am

Publicat în Rîşcani, Sturzeni

Tagged with , ,

Istoria satului Hiliuţi

leave a comment »

 

Sursa: Wikipedia

Sursa: Wikipedia

Satul Hiliuţi, raionul Rîşcani de rînd cu alte localităţi, a aparţinut urmaşilor lui Luca Arbore, portar de Suceava în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. În documentul de la 3 iulie 1575 satul se numeşte Filiuţi. În documentele ulterioare (1585, 1587, 1664, 1746 etc.) satul poartă numele de Hilăuţi sau Hiliuţi.

Pe parcursul secolelor, Hiliuţi a fost cîrmuit de Ion Prăjescu, fost vornic al Ţării de Sus (mijlocul sec. XVIII), Iordachi Cantacuzino, hatman (mijlocul sec. XVIII); de curteanul Dumitru Ciolacu (mijlocul sec. XIX) şi urmaşii lui.
Primele informaţii despre numărul de gospodari şi de locuitori datează cu anul 1828: 28 gospodării, 196 de suflete de parte bărbătească şi 177 de parte femeiască. Feţe bisericeşti: un preot şi un diacon. În sat era o biserică cu pereţii din nuiele unse cu lut şi cu acoperiş de stuf. Lăcaşul sfînt c u timpul, s-a deteriorat. Din aceste considerente şi în conformitate cu Hotărîrea Arhiepiscopului Chişinăului şi Hotinului Dimitrie din 1830, aici nu se mai slujeşte. Iar hiliuţenii sînt nevoiţi să meargă la biserica din Zăicani. În locul vechii biserici este construită şi sfinţită în 1842, o nouă biserică de lemn, cu hramul Arhanghelilor Mihail şi Gavriil. În prezent lăcaşul sfînt, deşi monument de arhitectură protejat de stat, este practic distrus. Citește restul acestei intrări »

Written by admin

18 martie 2011 at 8:35 am

Oraşul Rîşcani

with 3 comments

Legenda

Se spune că pe timpul domniei lui Ieremia Movilă (1595-1606), pe când pământul Moldovei era trecut prin foc şi sabie de hoardele turceşti, un moldovean necăjit a stins focul din vatra părintească şi gonit de cruzimea turcilor, a purces cu familia sa numeroasă pe drumul pribegiei. Soarta, fiind milostivă cu ei, i-a adus, într-un amurg de seară, lângă un izvor cu apă rece şi limpede, la rădăcina a trei copaci frumoşi. Istoviţi de oboseala drumului lung, ei au hotărât să facă un popas. Negura nopţii le-a făcut aşternut din plapuma sa, iar murmurul izvorului şi freamătul copacilor le-au îngânat cântecul de leagăn. După ce au căzut într-un somn adânc, bietului om i-a apărut în vis un înger ce-i spunea: „Văd că ieşti un creştin milostiv, sărman la port, dar bogat la suflet, de aceea îţi dau un sfat, aşază-te cu traiul aici pe palma asta de pământ. Ea îţi va dărui bogăţiile sale ascunse, ce vei căpăta prin sudoarea frunţii tale”. Roata vremii se învîrtea, aducând cu sine noi familii care îşi găseau un rost în preajma apei curgătoare ce le alina setea, dar şi durerea lor. Astfel, a luat naştere satul Copăceanca, denumirea căruia provine de la cei trei copaci. În prezent acesta este cel mai mare cartier din oraşul Rîşcani. Citește restul acestei intrări »

Written by admin

10 martie 2011 at 12:02 pm

Argument

leave a comment »

Acest blog îşi propune să redescoperim istoria locală. Simţim necesitatea unor asemenea cercetări, deoarece mai multe zeci de ani la rînd, în perioada comunismului, generaţia părinţilor noştri a fost supusă unui experiment de anihilare identitară. Am ajuns vreme cînd nici şcoala, după mai bine de 20 de ani de la obţinerea independenţiei, nu oferă studiile necesare pentru a cunoaşte istoria locală. Influienţa globalizării în procesul educaţional are un efect nefast asupra procesului educaţional sub aspect identitar.

Pentru a contribui la păstrarea tradiţiilor şi istoriei locale am considerat necesar de a cerceta ceea ce manualele de istorie neglijează. Recăpătarea identităţii, prin procesul de cunoaştere a traiului strămoşilor noştri, este unica soluţie pentru a păstra satul, ca element civilizaţional, în calea devenirii noastre ca neam.

Vom colabora cu muzeele din Republica Moldova dar şi cu cercetătorii cointeresaţi de a face cunoscut unui public larg istoria localităţilor basarabene.

Written by admin

1 martie 2011 at 1:55 pm

Publicat în Editorial

Tagged with , ,

%d blogeri au apreciat asta: